خدمات دادرس

 مباحث اختلافی بدوا از طریق مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ، دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را جهت انجام مذاکره با طرفین دعوی و تهیه و تنظیم صورت جلسات صلح و سازش و حل و فصل پرونده اعلام می دارد.

خدمات دادرس

دقت

تخصص

سرعت عمل

امانت داری

آنچه دادرس بیمه در آن تخصص دارد

 

راهبرد فرایند صلح

در بسیاری از پرونده های خسارت مباحث اختلافی بدوا از طریق مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این راستا دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را جهت انجام مذاکره با طرفین دعوی و تهیه و تنظیم صورت جلسات صلح و سازش و حل و فصل پرونده اعلام می دارد.

مدیریت پروسه

با توجه به گستردگی فعالیت بیمه گران و بیمه گذاران در کلیه نقاط کشور و تعد در پرونده های خسارت،دادرس بیمه و اتاق داوری با امکان مدیریتم دسترسی ایشان به خبرگان بیمه ای به منظور طرح مباحث اختلافی میسر شده است.

تنظیم لوایح

یکی از خدمات قابل ارائه از سوی دادرس بیمه و اتاق داوری تهیه و تنظیم لوایح و قرارداد های داوری می باشد رسیدگی به اختلافات بیمه ای مستلزم رعایت تشریفات مربوط اعم از آگاهی از نحوه ارجاع موضوع،نحوه انتخاب داور،تهیه لوایح داوری و همچنین تهیه قرارداد داوری می باشد .

معرفی داور

با عنایت به همکاری بیش از یکصد نفر از خبرگان صنعت بیمه در سراسر کشور در حوزه داوری با دادرس بیمه امکان معرفی داور از سوی این موسسه در پرونده های ارجاعی در اقصی نقاط کشور میسر می باشد.

مشاوره

مدیریت دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را به کلیه بیمه گران و بیمه گذاران محترم به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در امور داوری در کلیه زمینه های اختلافی پرونده های بیمه ای اعلام می دارد.

مشاوره

مدیریت دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را به کلیه بیمه گران و بیمه گذاران محترم به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در امور داوری در کلیه زمینه های اختلافی پرونده های بیمه ای اعلام می دارد بدیهی است مسیر راه نحوه حل و فصل اختلاف با اخذ مشاوره از دادرس بیمه و اتاق داوری بسیار سهل تر خواهد شد لازم به تاکید است هرگونه ارائه مشاوره به ارجاع کننده گان بصورت رایگان صورت گرفته و دادرس بیمه و اتاق داوری افتخار دارد در این راستا و به جهت تسریع در روند رسیدگی به اختلافات بیمه ای نقش مهمی داشته باشد.

معرفی داور

با عنایت به همکاری بیش از یکصد نفر از خبرگان صنعت بیمه در سراسر کشور در حوزه داوری با دادرس بیمه امکان معرفی داور از سوی این موسسه در پرونده های ارجاعی در اقصی نقاط کشور میسر بوده و موسسه دادرس بیمه و اتاق داوری این افتخار را دارد تا با مدیریت پروسه داوری گامی بلند در راستای رسیدگی دقیق و سریع و صدور رای عادلانه و منطبق با قوانین در خدمت بیمه گران و بیمه گذاران محترم باشد.

راهبرد فرایند صلح

در بسیاری از پرونده های خسارت مباحث اختلافی بدوا از طریق مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این راستا دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را جهت انجام مذاکره با طرفین دعوی و تهیه و تنظیم صورت جلسات صلح و سازش و حل و فصل پرونده اعلام می دارد.در بسیاری از پرونده های خسارت مباحث اختلافی بدوا از طریق مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این راستا دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را جهت انجام مذاکره با طرفین دعوی و تهیه و تنظیم صورت جلسات صلح و سازش و حل و فصل پرونده اعلام می دارد.

تنظیم لوایح

یکی از خدمات قابل ارائه از سوی دادرس بیمه و اتاق داوری تهیه و تنظیم لوایح و قرارداد های داوری می باشد همانطور که مستحضرید رسیدگی به اختلافات بیمه ای در چارچوب قوانین داوری مستلزم رعایت تشریفات مربوط اعم از آگاهی از نحوه ارجاع موضوع،نحوه انتخاب داور،تهیه لوایح داوری و همچنین تهیه قرارداد داوری می باشد که در هر مرحله و با توجه به اهمیت موضوع چنانچه دقت لازم صورت نپذیرد می تواند منتج به ابطال رای هیات داوری گردد،علی ایحال دادرس بیمه و اتاق داوری در کنار پرونده های ارجاعی که مقوله رسیدگی به اختلاف در جلسات داوری را مدیریت می نماید امکان ارائه خدمات به بیمه گذاران و بیمه گران محترم حسب مورد در هر یک از مراحل رسیدگی به پرونده های خسارت را خواهد داشت

مدیریت پروسه داوری

با توجه به گستردگی فعالیت بیمه گران و بیمه گذاران در کلیه نقاط کشور و عد در پرونده های خسارت،دادرس بیمه و اتاق داوری با امکان مدیریتم دسترسی ایشان به خبرگان بیمه ای به منظور طرح مباحث اختلافی نمودن پرونده های ارجاعی عملا ضمن تسریع در روند رسیدگی به پرونده های خسارت امکان آگاهی لحظه ای ارجاع کنندگان از آخرین وضعیت هر پرونده را میسر نموده است که این مهم از طریق دسترسی سیستمی طرفین دعوی به آخرین وضعیت پرونده از طریق سایت دادرس بیمه میسر خواهد بود.

امورات دعاوی بیمه ای خود را به ما بسپارید.

بهترین روش حل اختلاف قرارداد بیمه‌ای داوری است.