دادرس بیمه

دادرس بیمه و اتاق داوری نخستین موسسه مستقل برای ارائه خدمات داوری در امر بیمه به بیمه گران و بیمه گذاران است که به منظور تسهیل خدمات بیمه‌ای و کاهش سو استفاده‌های احتمالی از حقوق طرفین ذینفع شروع به فعالیت کرده است.

دادرس بیمه

آنچه دادرس بیمه در آن تخصص دارد

ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به بیمه گران و بیمه گذاران در راستای حفظ حقوق طرفین و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی

راهبرد فرایند صلح

در بسیاری از پرونده های خسارت مباحث اختلافی بدوا از طریق مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در این راستا دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را جهت انجام مذاکره با طرفین دعوی و تهیه و تنظیم صورت جلسات صلح و سازش و حل و فصل پرونده اعلام می دارد.

مدیریت پروسه

با توجه به گستردگی فعالیت بیمه گران و بیمه گذاران در کلیه نقاط کشور و تعد در پرونده های خسارت،دادرس بیمه و اتاق داوری با امکان مدیریتم دسترسی ایشان به خبرگان بیمه ای به منظور طرح مباحث اختلافی میسر شده است.

تنظیم لوایح

یکی از خدمات قابل ارائه از سوی دادرس بیمه و اتاق داوری تهیه و تنظیم لوایح و قرارداد های داوری می باشد رسیدگی به اختلافات بیمه ای مستلزم رعایت تشریفات مربوط اعم از آگاهی از نحوه ارجاع موضوع،نحوه انتخاب داور،تهیه لوایح داوری و همچنین تهیه قرارداد داوری می باشد .

معرفی داور

با عنایت به همکاری بیش از یکصد نفر از خبرگان صنعت بیمه در سراسر کشور در حوزه داوری با دادرس بیمه امکان معرفی داور از سوی این موسسه در پرونده های ارجاعی در اقصی نقاط کشور میسر می باشد.

مشاوره

مدیریت دادرس بیمه و اتاق داوری آمادگی خود را به کلیه بیمه گران و بیمه گذاران محترم به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در امور داوری در کلیه زمینه های اختلافی پرونده های بیمه ای اعلام می دارد.

ماموریت ما

دادرس بیمه و اتاق داوری از نظر ماهوی تجمعی از خبرگان صنعت بیمه که دارای تخصص در کلیه رشته های مختلف بیمه ای و نیز تجربیات ارزشمند در رسیدگی به پرونده های اختلافی فی مابین بیمه گذار و بیمه گر می باشد. مشتریان دادرس بیمه و متقاضیان خدمات آن، بیمه گران و بیمه گذاران هستند. در واقع، دادرس بیمه از یک سو به داد شرکت‌های بیمه‌ای می‌شتابد و حقوق بیمه‌ای مورد مناقشه آن‌ها با بیمه‌گذاران و دیگر نهادهای بیمه‌ای را پیگیری و مطالبه می‌نماید. و از سوی دیگر امکان ارائه خدمات مشابه برای بیمه گذاران را فراهم نموده است و دادرس بیمه و اتاق داوری با پشتوانه مجوز های اخذ شده در حوزه تخصصی داوری فعالیت می نماید. در واقع، مخاطبان و متقاضیان خدمات دادرس بیمه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی و نیز بیمه گذاران هستند. این درحالیست که بیشتر مؤسسات حقوقی بیمه‌ای در کشور مشتریانشان عمدتاً بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان حقیقی و حقوقی هستند و به بیمه‌گذاران خدمات ارائه می‌کنند. دادرس بیمه با ایجاد فضای تخصصی و فنی امکان ارائه خدمت در حوزه داوری به کلیه طرفین دعوی را فراهم نموده است.

 پیام مدیریت

دادرس بیمه و اتاق داوری از نظر ماهوی تجمعی از خبرگان صنعت بیمه که دارای تخصص در کلیه رشته های مختلف بیمه ای و نیز تجربیات ارزشمند در رسیدگی به پرونده های اختلافی فی مابین بیمه گذار و بیمه گر می باشد. مشتریان دادرس بیمه و متقاضیان خدمات آن، بیمه گران و بیمه گذاران هستند. در واقع، دادرس بیمه از یک سو به داد شرکت‌های بیمه‌ای می‌شتابد و حقوق بیمه‌ای مورد مناقشه آن‌ها با بیمه‌گذاران و دیگر نهادهای بیمه‌ای را پیگیری و مطالبه می‌نماید. و از سوی دیگر امکان ارائه خدمات مشابه برای بیمه گذاران را فراهم نموده است موسسه حقوقی وکالت و داوری ایرانیان پوشش در تیرماه سال ۱۳۹۷ با اخذ مجوز رسمی از کانون وکلای دادگستری فعالیت خود را آغاز نموده است. و دادرس بیمه و اتاق داوری با پشتوانه مجوز های اخذ شده در حوزه تخصصی داوری فعالیت می نماید. در واقع، مخاطبان و متقاضیان خدمات دادرس بیمه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی و نیز بیمه گذاران هستند. این درحالیست که بیشتر مؤسسات حقوقی بیمه‌ای در کشور مشتریانشان عمدتاً بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان حقیقی و حقوقی هستند و به بیمه‌گذاران خدمات ارائه می‌کنند. 

مدیریت دادرس بیمه

امورات دعاوی بیمه ای خود را به ما بسپارید.

بهترین روش حل اختلاف قرارداد بیمه‌ای داوری است.