دادرس بیمه

نخستین موسسه مستقل برای ارائه خدمات داوری در امر بیمه

دادرس بیمه و اتاق داوری نخستین موسسه مستقل برای ارائه خدمات داوری در امر بیمه به بیمه گران و بیمه گذاران است که به منظور تسهیل خدمات بیمه‌ای و کاهش سو استفاده‌های احتمالی از حقوق طرفین ذینفع شروع به فعالیت کرده است.

فرم ثبت نام فراخوان داوران

فرم ثبت نام فراخوان داوران

فرم ثبت نام فراخوان داوری

امورات دعاوی بیمه ای خود را به ما بسپارید.

بهترین روش حل اختلاف قرارداد بیمه‌ای داوری است.